Når er 2019 seilasen?

I 2019 er Færderseilasen fredag 14.juni.
Båter som har meldt seg på i TurGLEDE-klassen kan starte mellom klokken 06:00 og 11:00 eller mellom klokken 17:00 - 21:00 fra Aker Brygge.
For de ordinære klassene går første start klokken 14:10 fra Aker Brygge. Deretter er det forløpende starter hver 10. minutt.
Skøyte- og tyngre tur-klassene starter fra Son klokken 18:00.

Kan alle bli med på Færderseilasen?

Færderseilasen er åpen for alle som ønsker å delta, men seilasen går om natten og i et område der det av og til kan bli litt vær. Derfor stilles det visse krav til båten som skal seiles og utstyret som skal være med.
Les mer om dette her:

hVILKE KRAV STILLES TIL BÅT OG UTStYR?

Båten må være dekket (ha dekk og kahytt) og ha faste køyer. I tillegg må båter som er produsert etter 1998 tilfredsstille CE kategor C. De fleste serieproduserte båter tilfredsstiller dette, men er du i tvil så skal det finnes en typegodkjenning på styrbord side akter som forteller hvilken kategori båten er sertifisert for. Båten må også være forsikret.

Utstyret som kreves om bord står beskrevet i kunngjøringen punkt 7. I dagene før seilasen og etter mål gang kan båten bli tatt ut til sikkerhetssjekk. En kontrollør vil da be deg om å fylle ut en egenerklæring der du bekrefter at usyret som er påkrevd er ombord. Kontrolløren kan også be om å få se usyret og be deg om å vise hvordan det fungerer. Hvis båten har mangler meldes dette til prosteskomiteen som kan gi straff. Straffen kan være tillegg i tid, startforbud eller diskvalifikasjon.

Båter kan søke dispensasjon fra enkelte av sikkerhetskravene. Søknaden må være mottatt før 1. juni 2019 og sendes til faerder@kns.no

kaN JEG BRUKE SÅ LANG TID JEG VIL PÅ SEILASEN?

Færderseilasen har en maksimaltid. Den er satt til lørdag 15. juni klokken 22:00. De som da ikke har kommet i mål vil registreres som “ikke fullført” (DNF).

er det Noen store forandringer i 2019?

Etter to år i Tønsberg begynner vi å få litt erfaring og de tar vi med oss i 2019. 
Noe av det vi jobber med nå er:

- Bedre fortøyning før og mellom kanalbroene.
- Fortsetter utvikling av elektronisk egenerklæring.
- Vi ser på mulighetene for å flytte konserten slik at gjestehavnen får bedre flyt og atmosfære
- Mer effektivt regattakontor
 

Hvilken klasse skal jeg melde meg på?

Færderseilasen har flere ulike klasser. Hvilken du skal seile i avhenger av konkurransenivå, båttype, antall mannskap og ønsket lenge på seilasen. Her finner du en forklaring på de ulike klassene.

 

Kan jeg selv velge hvilken klasse jeg vil seile i?

Så lenge du oppfyller kravene til klassen så kan du velge. Du kan imidlertid ikke velge hvilken underklasse du blir plassert i. Klasseinndelingene vil publiseres på regattaens oppslagstavle på manage2sail.no. 

 

Hvilket løp skal jeg seile?

Færderseilasen har fire løp(baner) som starter fra Oslo.

  • Oslo - Husøy

  • Oslo - Medfjordbåen - Husøy

  • Oslo - Hollænderbåen - Husøy

  • Oslo - Tristein - Husøy

Hvilket løp du skal seile avhenger i stor grad av båtens størrelse, men i moderne og raske regattabåter blir tildelt lengre løp enn i de andre klassene.  Løpene blir beskrevet i seilingsbestemmelsene som publiseres i slutten av mai på regattasidens oppslagstavle. Alle som melder seg på i skøyter og -tyngre tur klassen starter fra Son og seiler rundt Tristein.  

Kan jeg velge hvilket løp jeg skal seile?

Hvis du ønsker å seile et annet løp enn det du får tildelt kan du be om å få bytte. Det betinger imidlertid at båten passer inn i klassen som seiler løpet du ønsker å byte til. Siste frist for å søke om byte av  løp er 25. mai. Ta kontakt med KNS hvis ønsker å bytte løp eller lurer på hvilket løp din båt normalt seiler.

Hvor er målgang?

For alle klassene er mållinjen mellom Husøy og Jarlsøy. To utlagte bøyer danner mållinjen. Dette beskrives nærmere i selingsbestemmelsene som publiseres i slutten av mai. mai på regattaens oppslagstavle.

Må det leveres egenerklæring?

Alle deltagerne må levere egenerklæring. Enten elektronisk eller på papir til regattakontoret i Tønsberg. 


Blir program og baugmerker sendt i posten?

Av miljøhensyn har vi besluttet å kun publisere programmet digitalt. Det vil heller ikke være baugmerker på båtene i 2019. Programmet publiseres i slutten av mai mai på regattaens oppslagstavle.


Må jeg ha seilnummer, og hvordan får jeg det?

Alle båter som seiler regatta og da benytter Kappseilingsreglene må ha et seilnummer utstedt av sin Nasjonale Myndighet- i Norge betyr det Norges Seilforbund. 

Akkurat som med et bilnummer følger seilnummeret båten i dens levetid. Å få selve nummeret er en enkel webservice hos Norges Seilforbund og koster pt. 1150,- kr i engangsbetaling. For en enskrogsbåt vil nummeret være NOR fulgt av 5 siffer, flerskrogsbåter har NOR og så M foran et 3 sifferet nummer. Her kan du lese mer og bestille seilnummer fra Norges Seilforbund.

Når er fristen for påmelding? 

Ordinær påmelding stenger 1. mai. Påmeldinger etter dette regnes som etteranmeldelse og prisen øker. Absolutt siste frist for å melde seg på er 10. juni.

Konsertbilletter

Informasjon kommer 

Følg oss på facebook 

På Færderseilasen sin side på Facebook legger vi ut informasjon om seilasen og arrangemntet rundt seilasen.  

Hotell i Tønsberg

Dersom du eller noen du kjenner har behov for overnatting i Tønsberg samarbeider Færderfestivalen med disse fire hotellene:

Thon Hotel Brygga https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/tonsberg/

Quality Hotel Klubben https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tonsberg/quality-hotel-klubben/

Quality Hotel Tønsberg https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tonsberg/quality-hotel-tonsberg/

Wilhelmsen House www.wh.no