Hvilken klasse skal jeg melde meg på?

Færderseilasen har flere ulike klasser. Hvilken du skal seile i avhenger av konkurransenivå, båttype, antall mannskap og ønsket lenge på seilasen. Her finner du en forklaring på de ulike klassene.

 

Kan jeg selv velge hvilken klasse jeg vil seile i?

Så lenge du oppfyller kravene til klassen så kan du velge. Du kan imidlertid ikke velge hvilken underklasse du blir plassert i. Klasseinndelingene vil publiseres på regattaens oppslagstavle
 

Hvilket løp skal jeg seile?

Færderseilasen har fire løp(baner) som starter fra Oslo.

  • Oslo - Husøy
  • Oslo - Medfjordbåen - Husøy
  • Oslo - Hollenderbåen - Husøy
  • Oslo - Tristein - Husøy

Hvilket løp du skal seile avhenger i stor grad av båtstørrelse, men i R-klassene blir mindre båter tildelt lengre løp enn i de andre klassene.  Løpene blir beskrevet i seilingsbestemmelsene som publiseres 26. mai på regattasidens oppslagstavle.

Alle som melder seg på i skøyter og -tyngre tur klassen starter fra Son og seiler rundt Tristein

Kan jeg velge hvilket løp jeg skal seile?

Hvis du ønsker å seile et annet løp enn det du får tildelt kan du be om å få bytte løp. Det vil medføre at du også blir plassert i en annen klasse, Siste frist for å bytte løp er 26. mai. Ta kontakt med KNS hvis ønsker å bytte løp eller lurer på hvilket løp din båt normalt seiler.

Hvor er målgang?

For alle klassene er mållinjen mellom Husøy og Jarlsøy. To utlagte bøye danner mållinjen. Dette beskrives nærmere i selingsbestemmelsene som publiseres 26. mai på regattaens oppslagstavle.

Må det leveres egenerklæring?

Alle deltagerne må levere egenerklæring. Denne leveres i målboden som er i umiddelbar nærhet av mållinjen eller på regattakontoret i Tønsberg. For de som ønsker å levere egenerklæringen i målboden er det gode fortøyningsmuligheter i umiddelbar nærhet (100 meter). Det vil også være båter på vannet som kan motta egenerklæringen for de som ikke vil fortøye.

Blir program og baugmerker sendt i posten?

Av miljøhensyn har vi besluttet å kun publisere programmet digitalt. Det vil heller ikke være baugmerker på båtene i 2017. Programmet publiseres senest 26. mai på regattaens oppslagstavle.

Må jeg ha seilnummer, og hvordan får jeg det?

Alle båter som seiler regatta og da benytter Kappseilingsreglene må ha et seilnummer utstedt av sin Nasjonale Myndighet- i Norge betyr det Norges Seilforbund. I Færderseilasen er det kun TurGlede-klassen som ikke seiler etter kappseilingsreglene og dermed er fritatt. Alle andre må ha seilnummer. 

Akkurat som med et bilnummer følger seilnummeret båten i dens levetid. Å få selve nummeret er en enkel webservice hos Norges Seilforbund og koster pr. 2017  1150,- kr i engangsbetaling. For en enskrogsbåt vil nummeret være NOR fulgt av 5 siffer, flerskrogsbåter har NOR og så M foran et 3 sifferet nummer. Her kan du lese mer og bestille seilnummer fra Norges Seilforbund.

Når er siste frist for påmelding? 

Siste frist for ordinær påmelding er 26. mai.