Hvilken klasse skal jeg seile?

Færderseilasen har flere ulike klasser. Hvilken du skal seile i avhenger av konkurransenivå, båttype, antall mannskap og ønsket lenge på seilaser. Her er en oversikt over alternativene.

  • NOR-rating med spinnaker klassene

  • NOR-rating uten spinnaker klassene

  • Entypeklassene

  • Turklassene

  • Skøyteklassen og tyngre Turklasse

  • TurGlede klassen

NOR-rating med spinnaker er en klasse for de som ønsker å konkurrere. Klassen deles videre inn i underklasser basert på måltall De ulike underklassene kan seile forskjellige løp

NOR-rating uten spinnaker er klassen for de som ikke har, eller ikke ønsker å benytte spinnaker under seilasen. Klassen krever gyldig målebrev og seilnummer, og deles også inn i underklasser basert på måltall.

Entypeklassene er klasser som består av helt like båter. Noen av disse er godkjent av Norges Seilforbund,  men andre er basert på at de er av samme merke, som for eksempel Albin Nova. Båter som er godkjent av Seilforbundet må ha klassebevis fra klasseklubben.

Turklassene er for de som har mer fokus på tur enn regatta eller for de som ikke har gyldig målebrev. Denne klassen deles inn i underklasser basert på båtens størrelse og/eller fartspotensiale. Båtene trenger ikke målebrev, men de må ha seilnummer.

Skøyteklassen og tyngre turklasse starter fra Son fredag ettermiddag. Skøytene seiler etter måltall utsted av skøyteklubben. Skøytene må kontakte Skøyteklubben for å få målebrev med VET-tall for å delta. Tyngre turbåter må ha gyldig målebrev. Disse klassene starter fra Son fredag klokken 18:00.

TurGlede er klassen for deg som ønsker å delta på seilasen uten å måtte forholde seg til konkurrerende båter, fast starttidspunkt eller faste rundingsmerker. Det stilles ikke krav til gyldig målebrev eller seilnummer. Du starter fra Aker brygge når du vil, mellom kl 06:00-11:00 eller mellom kl 17:00-21:00. TurGlede har tilnærmet valgfritt løp til Tønsberg. Resultatene baseres på kortest seilt tid uavhengig av starttidspunkt, båttype eller måletall.

Resultatsberegning:
For båter med målebrev vil resultatene beregnes ut i fra korrigert tid(seilt tid x måletall). For båter uten målebrev (TUR) og entypeklassene vil seilt tid benyttes til resultatberegning.

Felles for R-klassen, NOR-rating, entype og turklassen er at de får tildelt et starttidspunkt. Starten går fra Aker Brygge. Starttidspunktet vil publiseres senest 2 dager før seilasen.

Uansett klassen må alle båtene tilfredsstille sikkerhetskravene beskrevet i kunngjøringen. Den inneholder mye nyttig informasjon og finnes på regattasidens oppslagstavle.